Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van klachten van het bekken, de bekkenbodemregio, lage rug- en buikregio zowel bij vrouwen, mannen als kinderen. Na de opleiding voor algemeen fysiotherapeut is een driejarige specialisatie gedaan gericht op alle klachten in deze regio.

U kunt hierbij denken aan klachten als:

 • Bekkenpijn en lage rugklachten rondom de zwangerschap.
 • Bekkenpijn die niet door zwangerschap of bevalling is ontstaan.
 • Stuitpijn.
 • Ongewild verlies van urine en/of ontlasting.
 • Niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten.
 • Vaak terugkerende urineweginfecties.
 • Moeizaam kwijt kunnen van ontlasting (obstipatie).
 • Prikkelbare darm syndroom.
 • Verzakkingsklachten van blaas, baarmoeder of darmen.
 • Pijnklachten in de buik en bekkenbodemregio.
 • Pijn of problemen bij het vrijen.
 • Voor en na operaties in buik- en bekkengebied.

De eerste behandeling is een uitgebreid intakegesprek. Uw klachten, maar ook de algemene gezondheid en dagelijkse activiteiten worden in kaart gebracht aan de hand van vragen. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de klachten kunnen er ook vragenlijsten worden gebruikt.

U krijgt informatie en uitleg met betrekking tot uw klachten en over de rol die de verschillende structuren in het bekken en de bekkenbodemregio hierbij kunnen spelen. Er wordt besproken hoe het onderzoek er de volgende keer uit gaat zien.

Tijdens een tweede bezoek wordt onderzoek gedaan. Om klachten van de bekkenbodemregio goed te kunnen beoordelen kan ook een inwendig onderzoek gedaan worden. De bekkenfysiotherapeut is hiertoe bevoegd en hierin geschoold. Een inwendig onderzoek gebeurt altijd na overleg en met toestemming van de patiënt. In onze praktijk is hiervoor een behandelkamer ingericht die voldoet aan de eisen wat betreft privacy en hygiëne.

De conclusies uit het onderzoek en de behandel mogelijkheden worden besproken. U krijgt praktische adviezen en uitleg over bijvoorbeeld ademhaling en toiletgedrag, en gerichte oefentherapie waarbij u alle relevante spieren rondom het bekken leert herkennen, aanspannen en ontspannen. Mogelijk krijgt u ook oefeningen om het bekken en de lage rug soepeler te maken en de belastbaarheid te verhogen. Daarna wordt u begeleid in het functioneel kunnen toepassen van nieuw aangeleerde houdingen en adviezen.

Door de goede resultaten zijn de eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie per 1 januari 2011 opgenomen in de basisverzekering en worden dus altijd vergoed. Ik sta als geregistreerd bekkenfysiotherapeut ingeschreven in het kwaliteitsregister van de KNGF. Meer informatie is te vinden op http://www.nvfb.nl. Voor vragen kunt u mij bellen of mailen:

 info@fysiotherapiebeenhakkers.nl t.a.v. Joke Essink

Of zie verder Joke Essink