ParkinsonNet

Jules van Roessel is lid van het ParkinsonNet. Het ParkinsonNet zet zich in voor kwalitatieve zorg op maat bij mensen met de aandoening parkinson. Het net is multidisciplinair. Door de multidisciplinaire samenwerking ontstaan goede contacten tussen de verschillende parkinson zorgverleners in een bepaalde regio. Door deze communicatie verbetering kunnen we sneller en beter uw zorg begeleiden en op maat aanbieden.

Zie verder de onderstaande links:

ParkinsonNet

Jules van Roessel

Fysiotherapie bij Parkinson(isme)