Fysiotherapie voor ouderen

In onze praktijk hebben we veel ervaring met het werken met ouderen. Lichamelijke problemen bij ouderen uiten zich vooral in achteruitgang van kracht en conditie. Ouderen leveren sowieso in op conditie en kracht maar als de mobiliteit in en rondom het huis problemen oplevert dan is het tijd om actie te ondernemen. Want  letterlijk aan huis gekluisterd te zijn doet de mens geen goed.

Door onze ervaring en aansluiting bij Parkinsonnet en Chronisch Zorgnetwerk hebben we specifieke kennis en vaardigheden ten aanzien van de lichamelijke problemen bij ouderen. Door samen te werken met andere zorgverleners in de eerste lijn zoals wijkverpleegkundige, praktijkondersteuner ouderenzorg en huisartsen zetten wij ons in voor de oudere patiënt in onze regio.

Voor meer informatie over fysiotherapie voor Ouderen kunt u ons bellen of mailen.

info@fysiotherapiebeenhakkers.nl

Of zie verder Jules van Roessel