Manueel Therapie

Orthopedisch Manueel Therapie is een vorm van manueel therapie waarbij klachten en bewegingsstoornissen in het houdings- en bewegingsapparaat worden behandeld. De technieken die hierbij gebruikt worden kunnen zowel uit de reguliere manueel therapie, chiropractie als de osteopathie komen. Vaak staat hierbij de wervelkolom centraal. De wervelkolom is vaak de bron waar klachten vandaan komen.

Natuurlijk worden ook gerelateerde klachten in de schoudergordel, de bekkenregio, knie, elleboog, hand en voet manueel therapeutisch behandeld. Een van de behandeltechnieken is de manipulatie. Bij manipulatie wordt door het uitvoeren van speciale handgrepen geprobeerd om de bewegingsvrijheid binnen een gewricht te verbeteren. In de volksmond wordt dit vaak “bottenkraken” genoemd, echter probeert de orthopedisch manueel therapeut op een rustige manier met een lichte druk de wervel of het gewricht in beweging te krijgen.

De orthopedisch manueel therapeut begint met een uitgebreid bewegingsonderzoek, waarbij hij zoekt naar blokkades in de wervelkolom of gewrichten. De behandeling bestaat niet alleen uit manipulaties, de therapeut maakt ook gebruik van mobilisaties, rekkingtechnieken en medische trainingstherapie. De orthopedisch manueel therapeut probeert verbanden te leggen tussen de diverse gewrichten in een bewegingsketen, werkhouding achter de pc, til-technieken of sportspecifieke bewegingen.

Orthopedische manueel therapie is een opleiding die gevolgd wordt na de opleiding fysiotherapie. Orthopedisch manueel therapeuten worden verplicht tot bij- en nascholing door de Nederlandse Associatie Orthopedische Manuele Therapie (www.naomt.nl). Dit is de beroepsvereniging voor de in Nederland gevestigde orthopedische manueel therapeuten. Voor vragen kunt u bellen of mailen met Pierre Beenhakkers of Emily van `t Hof, onze Orthopedisch Manueel Therapeuten via het volgende mailadres: info@fysiotherapiebeenhakkers.nl t.a.v. Pierre Beenhakkers of Emily van `t Hof.

 info@fysiotherapiebeenhakkers.nl

Of zie verder Pierre Beenhakkers ,  Wouter Godefrooij  en Emily van ’t Hof