Kinderfysiotherapie

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Soms gaat dit niet vanzelf en kan de motorische ontwikkeling van het kind kan vertraagd, bedreigd of afwijkend verlopen.

Dan kan een kinderfysiotherapeut ingeschakeld worden. Met behulp van gestandaardiseerde tests kan een kinderfysiotherapeut het ontwikkelingsniveau van een kind vaststellen en aan de hand van de hulpvraag van ouders bepalen of behandeling geïndiceerd is. De behandeling van de kinderfysiotherapeut is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te stimuleren met als doel het kind beter te laten functioneren in zijn fysieke en sociale omgeving. Functionele aspecten spelen hierbij een centrale rol.

Kinderfysiotherapie Beenhakkers richt zich voornamelijk op kinderen in de leeftijd van 0-2 jaar of kinderen met een ernstige handicap. De behandeling vindt altijd plaats aan huis. Mogelijke verwijsdiagnoses zijn een voorkeurshouding en/of afplatting van de schedel (plagiocephalie), sensorische informatieverwerkingsproblematiek, pre- of dysmaturiteit, motorische ontwikkelingsachterstand o.a. bij een neurologische aandoening of een syndroom. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de aard en omvang van de hulpvraag. Soms is alleen een advies al voldoende. Bij zuigelingen bestaat de behandeling grotendeels uit hanterings- en speladviezen aan ouders. Daarbij kan het zinvol zijn, met toestemming van ouders, te overleggen of samen te werken met het consultatiebureau, kinder- of revalidatiearts of andere disciplines zoals logopedie of ergotherapie.

Er bestaat een nauw samenwerkingsverband met Kinderfysiotherapie Vught (www.kinderfysiotherapievught.nl). Kinderen tussen de 2–18 jaar die beter in een praktijkruimte behandeld kunnen worden, kunnen worden doorverwezen naar Kinderfysiotherapie Vught voor een behandeling in de praktijk in Vught of in de dependance van de praktijk aan de Rijnstraat in ’s-Hertogenbosch.

Zie verder Lot Oudshoorn