Dry Needling

Je zou kunnen zeggen dat dry needling de westerse vorm van acupunctuur is. Eigenlijk is het niet anders dan een variant op de klassieke acupunctuur maar nu met een westers verklaringsmodel. Je probeert namelijk pijn te beïnvloeden via triggerpoints, een westers concept. Maar dat neemt niet weg dat er met dezelfde naalden en technieken wordt gewerkt als bij de klassieke acupunctuur. Ook moeten dezelfde voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen.

Dry needling richt zich vooral op klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat, dus spier- en gewrichtsklachten. En is daarin uiterst effectief.

Dry needling wordt vergoed via een consult fysiotherapie uit uw aanvullende verzekering.

Of zie verder Jules van Roessel