Uw privacy

Bij Fysiotherapie Beenhakkers hechten we veel waarde aan de privacy van onze cliënten. Het is belangrijk dat u zich op uw gemak voelt tijdens de behandeling en erop kunt vertrouwen dat uw persoonlijke gegevens veilig en vertrouwelijk worden behandeld.

Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Wij verwerken uw gegevens volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. Daarom hebben wij maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de privacy van onze cliënten gewaarborgd blijft. Zo hebben wij een privacyverklaring opgesteld waarin duidelijk wordt beschreven welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en met wie wij deze delen. Deze verklaring voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die van kracht is sinds mei 2018.

Daarnaast hebben wij in onze praktijk diverse maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Zo hebben wij een beveiligd systeem waarmee wij uw gegevens opslaan en beheren. Dit systeem is alleen toegankelijk voor onze fysiotherapeuten en eventuele stagiaires die onder supervisie werken.

Wij delen uw gegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor de behandeling of als wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen. In alle gevallen zullen wij vooraf uw toestemming vragen en ervoor zorgen dat uw gegevens veilig worden overgedragen.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Modelregeling Fysiotherapeut-Patiënt.
U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO en de Modelregeling Fysiotherapeut-Patiënt vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, niet toegankelijk voor de normale gebruiker.
U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)
U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.
Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO  en de Modelregeling Fysiotherapeut-Patiënt.
Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

Mocht u vragen hebben over onze privacyverklaring of de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, dan staan wij u graag te woord. U kunt ons bereiken via telefoon, e-mail of persoonlijk contact in onze praktijk.

Praktijk Fysiotherapie Beenhakkers